Sorten-icon Fajtakereső

találatok
Képviselőink
Katalógusok
Hibridkalászosok 2019
Őszi fajtakínálat 2019
HySEED 2019
Tavaszi fajtakínálat 2019
Ôszi és tavaszi takarmányborsó
Hibridkalászosok 2018
Őszi fajtakínálat 2018
Hibridbúza technológiai ajánlások
Viterra 2018
Összes katalógus

Speciális szegmensek – nézzük ilyen szemmel a kalászosokat!

A gabonafélék széles körű felhasználási lehetőségei, az egyes kalászosgabona-fajok termelésben betöltött szerepe és a mindennapi életben egyre fokozottabban jelentkező gazdaságossági és agroökológiai kihívások napjainkban a hazai, hagyományos szerkezetű gazdálkodást végzők számára kevésbé ismert és ennek megfelelően kisebb mennyiségben termesztett, speciális szegmensek erősödését segítik.

A SAATEN-UNION komplex nemesítési, fajtaképviseleti és technológiafejlesztési munkájában ezeket a regionális szinten ugyan különböző súlyú, de összességében mégis kisebb vetésterületen előállított, különleges piacok megcélzására, továbbá értékes és piacos árualap előállítására alkalmas gabonaféléket is minden esetben kiemelt figyelemmel kíséri, és a termelők munkáját ajánlataival segíti.

Az elmúlt években a növekvő hazai és külpiaci igény hatására dinamikusan nőtt a hazai vetésszerkezetben a durumbúza jelentősége. A mi régiónkban a többéves termelési tapasztalatok alapján kiváló eredmények érhetők el az őszi – azaz télálló – fajtatípusok, köztük a WINTERGOLD alkalmazásával. Hiszen a termelés biztonsága és a termésstabilitás elsőrangú szempont, ezek mellett pedig szintén fontos értékmérő a termőképesség, az egészséges termés és a kiemelkedő minőség. Vitathatatlan, hogy az őszi durumbúzák termőképessége és termésbiztonsága kimagasló a tavaszi változatokéhoz képest, a WINTERGOLD őszi durumbúza pedig agronómiai és minőségi adottságai révén méltán vált közismertté Európa-szerte és hazánkban egyaránt. A szemek minőségstabilitása, üvegessége, a belőlük őrölhető liszt szemolinaaránya kiváló, a sárga pigment mennyisége kimagasló, így a WINTERGOLD kiváló, durumtészta-készítésre alkalmas malomipari alapanyagként biztonságosan értékesíthető. A WINTERGOLD-dal minőségi kategória jelent meg a piacon, ami a fajta jó ökológiai alkalmazkodóképességének, a szemtermés kiváló beltartalmi értékének és a nagyfokú minőségstabilitásnak egyaránt köszönhető.

A durumbúza mellett egyéb olyan őszi kalászos fajok erősödése is tapasztalható – jó példa erre az őszi rozs, hibridrozs –, melyek klímaérzékenysége kisebb, mint általában a búzáé, viszont hasonlóan sokszínűen felhasználhatók, további lehetőségeket tartogatva a mi régiónkban is. Az őszi rozs és kiemelten a hibridrozsok nagyobb arányú felhasználása kiváló alternatívát kínál – a jövedelmezőségi szempontokat is figyelembe véve – a sokszínű vetésszerkezet, a fenntartható mezőgazdaság és a jól értékesíthető, egyre szélesebb körben felhasználható, egészséges árualap vagy éppen a saját állattenyésztési ágazatok takarmányalapanyag-igényeinek (szemes- vagy teljes növény szenázs célú) biztosításához. Hiszen számos kedvező – sok külföldi és növekvő számú hazai – példa erősíthet meg bennünket abban, hogy a rozs nemcsak a nálunk elterjedtebb teljes növény szenázs célú vagy egyéb tömegtakarmány-felhasználásra alkalmas. Szemtermése a humán élelmezésben és az abrakfogyasztó állatok tartásában is, kiemelten a sertések esetében, élettanilag értékes összetételének köszönhetően egészséges és még kihasználatlan értéket képvisel. Tehát a rozstermesztés a lehetőségek tárházát kínálja, amire alapozva a hazai felhasználás kiszélesedése reális célnak tűnik. A rozsnövényben és kiemelten a hazánkban is forgalomban lévő rozshibridekben – SU PERFORMER, SU SANTINI és SU COSSANI –, továbbá a hibridrozs-nemesítés eredményeiben ugyanis több van, mint amit jelenleg a hasznosítunk.

Végezetül két olyan szegmensre hívom fel a gazdálkodók figyelmét, amelyek termesztéstechnológiai szempontok alapján tekinthetőek különlegesnek. Ezek egyike a SAATEN-UNION őszi kalászosprogramjának kiemelt gyakorlati jelentőséggel bíró, intenzív HySEED-hibridkalászosok szegmense. Meggyőződésünk, hogy a nemesítési és technológiai szempontból egyaránt a speciális szegmensbe tartozó hibridkalászos-program kiemelkedően értékes a gyakorlat számára. Hiszen aki a kalászos hibridek termesztése mellett dönt, az intenzív, tudatosan felépített és kellő évjárat-stabilitás mellett nagy hozamszintet megcélzó, korszerű termesztési rendszerrel dolgozik. A másik szegmens a megkésett vagy kifejezetten kései vetésekben is kiemelkedően jól teljesítő járóbúza. Egyes őszibúza-fajtatípusok, mint a LENNOX, járó jellegüknek köszönhetően újra reneszánszukat élik. Ugyanis a vetéssel kapcsolatos szélsőségek terméseredményt befolyásoló hatása jelentősen csökkenthető velük, és a megkésett vetésidőből, az elhúzódó kelésekből adódó negatív hatások ellenére versenyképes mennyiségű, kiváló minőségű őszi búzát tudunk termelni.

Varga Gábor
termékfejlesztési vezető