Sorten-icon Fajtakereső

találatok
Képviselőink
Katalógusok
Hibridkalászosok 2019
Őszi fajtakínálat 2019
HySEED 2019
Tavaszi fajtakínálat 2019
Ôszi és tavaszi takarmányborsó
Hibridkalászosok 2018
Őszi fajtakínálat 2018
Hibridbúza technológiai ajánlások
Viterra 2018
Összes katalógus

A modern árpafajták ismérvei

A termesztési környezet és a piaci igények változásai az árpa termesztése során is rendszeres megújulást, alkalmazkodást igényelnek. A termelők előszeretettel választanak a nagy genetikai értékkel bíró, stabil, kiegyenlítetten teljesítő, a környezeti stresszorokra jól reagáló újabb fajták közül. Sőt, a hibridárpa megjelenésével új távlatok nyíltak az ősziárpa-termesztésben is, kiszélesítve az okszerűen megvalósítható és hosszú távon fenntartható technológiai intenzitásnövelés lehetőségeit.

A piaci környezet változásai, valamint a nagyon változatos és egyre szélsőségesebb környezeti feltételek miatt szemléletváltás tapasztalható az ősziárpa-fajtaválasztásban és a kapcsolódó termesztéstechnológiában is. A reálisan elérhető mennyiség mellett az árpa esetében a felhasználási irány (hazánkban elsősorban a takarmány-előállítás, kisebb arányban a sörgyártás) meghatározó a fajtaválasztás során. A célpiac szempontjából eltérő súlyozással ugyan, de az elérhető fehérjetartalom, a hektolitersúly és a jó osztályozottságra való képesség a korszerű hagyományos fajtákban és ma már az árpahibridekben is egyaránt fontos mutató. A termesztéstechnológia intenzitása jelentős mértékben fokozódik, és a hangsúly a tavasziárpa-termesztés nagyobb kiszolgáltatottsága miatt a jóval produktívabb ősziárpa-termesztés irányába tolódik el. Számos kétsoros ősziárpa-fajta termesztésével pedig a söripar elvárásainak is meg tudunk felelni.

Az őszi árpa termesztésében a SAATEN-UNION fajtái már évek óta meghatározóak, több esetben piacvezetők. Cégünk elsősorban a termelői igényeket szem előtt tartva a hagyományosan erős, őszi takarmányárpát, őszi sörárpát és tavaszi sörárpát tartalmazó portfólióját is rendszeresen bővíti. Így Magyarország piacvezető árpafajtái mellett azok kihívói is a termékpalettánkon találhatóak, amely árpahibridjeink termelésben való megjelenésével tovább erősödik. Ezzel biztosítjuk a gazdálkodók számára, hogy továbbra is kiváló terméseredményt és magas jövedelmezőséget érhessenek el.

Az SU ELLEN gyorsan a SAATEN-UNION ősziárpa-ajánlatának mérföldkövévé és a hazai termelés első számú fajtájává vált, hiszen immár harmadik éve megzabolázhatatlan teljesítménnyel bír. Az SU ELLEN a korai és középérés határán álló, kiváló ökostabilitású, jó technológiai alkalmazkodóképességű, erőteljes felépítésű, kifejezetten aktív, egészséges levélfelületű, hatsoros típus, amely hazánk piacvezető ősziárpa-fajtájaként bizonyította, hogy csúcstermésre képes.

Agronómiai értékei, termőképessége alapján egyaránt versenyképes legújabb fajtánk a JAKUBUSÚJ. A középérésű szegmensben tapasztalataink szerint kiemelkedően stabil teljesítményt nyújtó, minőségi takarmány-alapanyagot biztosító, jól bokrosodó, kellően robusztus fajta. Mindezek mellett a JAKUBUSÚJ értékét tovább növeli kiváló télállósága és meghökkentően jó regenerálódóképessége.

Napjainkban a kalászosok termesztéstechnológiája – így az árpáé is – a fejlesztéseknek és az új hibridnemesítési eljárásoknak köszönhetően alapjaiban változik meg. A SAATEN-UNION nemesítési aktivitásának köszönhetően 2019 őszétől már két árpahibrid segíti a gazdálkodók mindennapos munkáját a stabil és az eddigieknél is nagyobb hozamok elérésében. A HEDY és az SU HYLONA nemcsak a SAATEN-UNION meghatározó árpanemesítésének legújabb képviselői és új korszakot nyitó genotípusai, hanem az európai hibridárpák magasabb termésszintjének az átlagosnál jobb beltartalmi paraméterekkel aratható zászlóshajói is egyben. Kiváló dinamikával fejlődnek, kifejezetten erőteljes a gyökérzetük és egészségesek a leveleik, amelyek ráadásul szembetűnően szélesek és vaskos szövetűek, biztosítva a kiváló termőképességet, valamint a kiemelkedően nagy fotoszintetikus felületet. Bokrosodó- és kompenzációs képességük kiváló, így a hibridárpák megszokott vetésnormája tovább csökkenthető. A jó fertilitású, nagyon nagy produktivitású kalászokban átlagon felüli ezermagtömegű, magas hektolitersúlyú szemek ülnek.

Az előzőekben említettek alapján kijelenthető, hogy ősziárpa-ajánlatunk az innovatív megoldásokat sem nélkülözi, és a hazai körülményekhez jól illeszthető, megbízhatóan teljesítő fajta- és hibridszortiment biztosítja a megoldást a termelési kihívásokkal szemben. Ne bízza a véletlenre ősziárpa-termesztési céljait, számoljon nagy teljesítményű fajtáinkkal és hibridjeinkkel. Javasoljuk, hogy válasszon ön is őszi árpát a SAATEN-UNION meghatározó kalászosnemesítési programjából, a 2019. évi ősziárpa-portfóliónkból.

Varga Gábor
termékfejlesztési vezető