Sorten-icon Fajtakereső

találatok
Képviselőink
Katalógusok
Hibridkalászosok 2019
Őszi fajtakínálat 2019
HySEED 2019
Tavaszi fajtakínálat 2019
Ôszi és tavaszi takarmányborsó
Hibridkalászosok 2018
Őszi fajtakínálat 2018
Hibridbúza technológiai ajánlások
Viterra 2018
Összes katalógus

Hibridbúza vetésnormája - A kevesebb gyakran több

Mennyire lehet hibridbúza esetén a vetési normát csökkenteni és milyen az ennek megfelelő, gazdaságilag is optimális állománykezelési stratégia? Félicien Bullot, hibridbúza nemzetközi termékmenedzser e kérdések megválaszolásánál nagyszámú nemzetközi kísérletre tud hivatkozni.

Ahhoz, hogy a lehető legalaposabb ajánlásokat lehessen megtenni a SAATEN-UNION fejlesztőcsapata technológiai kísérleteket végez az optimális vetéssűrűség megállapítására. Ezek a kísérletek számos európai országban arra irányulnak, hogy legalább négy különböző vetéssűrűség (75 mag/m2 – 175 mag/m2 között) alkalmazásával minden egyes hibridnél meghatározzák a gazdasági szempontból is optimális állománysűrűséget. A kísérletek több éven keresztül folynak azért, hogy az évjárathatásokat minimalizálni lehessen és hogy a hibridek eltérő feltételek mellett vizsgázzanak.
A ritkán vetett hibridek jobban képesek kompenzálni
Hogy lehet az, hogy hibridek csökkentett vetéssűrűség esetén is képesek nagyobb terméshozamot biztosítani, mint a normálfajták?

Jobb bokrosodás
Kísérleteinkben a hibrideket 150 mag/m2 és normál fajtákat 250 mag/m2 sűrűséggel vetettük el. Az egyébként azonos feltételek mellett a ritkábban vetett hibridek jobb bokrosodásuk miatt a hagyományos fajták négyzetméterre eső kalászsűrűségét megközelítik. (1a. ábra)

Magasabb fertilitás
Egy másik olyan tulajdonság, amely hozzájárul a hibridek jó kompenzációs képességéhez, azok nagyfokú kalászfertilitása. A kísérletekben ez azt eredményezte, hogy a hibridek kalászonkénti magszáma nagyobb mint a sűrűbben vetett hagyományos fajtáké (1b. ábra)

Nagyobb ezermagtömeg
Az ezermagtömeg vonatkozásában is képesek a hibridek kompenzálni a kisebb vetéssűrűséget, amint azt a kísérletek is igazolják. A 10 kísérleti helyen elvégzett bonitálások olyan ezermagtömeget mutatnak, ami átlagosan 3,1 grammal haladta meg a hagyományos fajtákét (1c. ábra). A magasabb kompenzációs képessége okán – a magasabb vitalitást eredményező heterózis miatt – a hibridek termésoptimuma a hagyományos fajtáknál jelentősen alacsonyabb állománysűrűség mellett érhető el. Ennek azonban feltétele a megfelelő állománykezelés, ami néhány ponton különbözik a hagyományos fajták szokásostól.


Erre érdemes figyelni a hibridbúzák vetésénél:

  • Elővetemény/vetési idő: az előveteménynek alkalmasnak kell lennie a korai vetés és a optimális talajelőkészítés kritériumok biztosítására. A betakarításból visszamaradt szármaradványokat figyelembe kell venni: amennyiben az elővetemény sok növényi részt hagy vissza, az akadályozhatja a hibridbúza kezdeti jó fejlődését. Megkésett vetés esetén a vetéssűrűséget hibridtől függően akár 15-30%-kal is emelni kell.
  • Talajművelés: a talajművelés a megfelelő vetéstechnikával együtt kell biztosítsa a homogén vetést és az egyenletes tőtávot. A vetés ne legyen 2-3 cm-nél mélyebb mert az akadályozza a későbbi bokrosodást. Egy precíziós vetőgép előnyös lehet a jó mélységtartás és az egyenletes tőtáv szempontjából.

  • Kerülni kell a növényveszteségeket: Az alacsony vetéssűrűségeknél valamennyi egyed optimális fejlődése fontos. A növényveszteségeket ezért minden esetben kerülni szükséges. A kártevők, gyomnövények és árvakelések fejlődését ezért gondosan ellenőrizni kell, különösen a tetvek és kabócák megjelenését, mint a törpeségvírus terjesztőit. A hibridbúza termesztésénél minden esetben a gazdaságosság kerül mérlegelésre.

Minden hibridhez a megfelelő vetésnormát

A hibridbúzák nagyfokú vitalitása és a hibridek speciális termesztéstechnológiája a vetéssűrűség jelentős csökkentését teszi lehetővé. Ez nemcsak lehetőség, de jövedelmezőségi szempontok miatt szükséges is!

Optimális feltételek esetén a gazdaságossági optimum nem lehet 150 mag/m2 fölött. A vetéssűrűségtől, alkalmazott technológiától és a piaci ártól függően a hibridbúzának legalább 3-5 mázsával nagyobb termést kell hoznia hektáronként, hogy a termelési többletköltségek megtérüljenek. A vetésnorma további csökkentésével ez a szükséges többlettermés kisebb is lehet a nyereség javára, a gazdaságilag optimális vetéssűrűség hibridspecifikus. Minden egyes hibrid esetében meg kell határozni a vetéssűrűség optimumát, aminél egyrészt magas termés realizálható, másrészt viszont a többletráfordítás a lehető legalacsonyabb szinten tartható.
Az alábbi grafikonok (2a. és 2b. ábra) példaként mutatják a fajták nettó terméshozamát a vetéssűrűség függvényében. A nettó terméshozam ebben az esetben az a hozam, amiből a vetőmag többletköltsége – átszámítva mázsába – levonásra kerül. A kísérletekben eltérő hibridtípusokat azonosítottunk: egyrészt vannak olyan hibridek, melyek nettó termés optimuma nagyon alacsony vetéssűrűség esetén érhető el, ezeknél a vetéssűrűség további növelése – bár csak mérsékelten – csökkenő nettóhozamot eredményez (2a. ábra).

Más hibridek esetében a nettóhozam optimuma magasabb vetésnorma mellett érhető el. Ezeknél a vetéssűrűség növelése az optimumon felül a nettóhozam erős visszaesését eredményezi (2 b. ábra).
Optimális termőhely és időjárási feltételek esetén a 175 mag/m2 vetéssűrűség általában túl magas és a hibridbúza jövedelmezőségét csökkenti. Eltekintve a nehéz körülmények közötti kései vetéstől az ilyen nagy vetéssűrűségek ritkán jövedelmezőek.


A Hybri'density mobil applikáció segítségével egyszerű az optimális vetéssűrűség meghatározása

A termelői döntéshozatal hatékony támogatására hozta létre a SAATEN-UNION a „Hybri'density” mobil applikációt. Ez a következő támogatásokat nyújtja:

  • az elvetendő hibridvetőmag egységek (500.000 mag) számának meghatározása,
  • a vetőgép beállítása,
  • az állománysűrűség ellenőrzése kelés után.

E felhasználási adatok a termelő számára lehetővé teszik, hogy a vetési időtől, termesztési helytől és hibridtől függően meghatározza, beállítsa és ellenőrizze az optimális vetésnormát.


Összefoglalva

A hibridbúzák vetésnormájának csökkentése nem csak lehetséges, hanem gazdasági szempontból szükséges is. Ahhoz, hogy magas terméshozamok realizálhatók legyenek, a termesztéstechnológiát és a hibridek agronómiai tulajdonságait figyelembe kell venni, ideértve a megfelelő tápanyagellátást is. Ily módon lehetőség van arra, hogy a kivetendő magmennyiséget jelentősen csökkentsük, kihasználva a hibridbúza kiemelkedő teljesítőképességét és stressztűrő képességét.

Félicien Bullot
hibridbúza nemzetközi termékmanager
SAATEN-UNION France
Blum Zoltán
ügyvezető
SAATEN-UNION Hungária Kft.