Sorten-icon Fajtakereső

találatok
Képviselőink
Katalógusok
Tavaszi fajtakínálat 2024
Őszi hibrid- és fajtakínálat 2023
viterra® 2023
Ôszi és tavaszi takarmányborsó
Összes katalógus

A modern árpafajták ismérvei

A termesztési környezet és a piaci igények változásai az árpa termesztése során is rendszeres megújulást, alkalmazkodást igényelnek. A termelők előszeretettel választanak a nagy genetikai értékkel bíró, stabil, kiegyenlítetten teljesítő, a környezeti stresszorokra jól reagáló újabb fajták közül. Sőt, a hibridárpa megjelenésével új távlatok nyíltak az ősziárpa-termesztésben is, kiszélesítve az okszerűen megvalósítható és hosszú távon fenntartható technológiai intenzitásnövelés lehetőségeit.

A piaci környezet változásai, valamint a nagyon változatos és egyre szélsőségesebb környezeti feltételek miatt szemléletváltás tapasztalható az ősziárpa-fajtaválasztásban és a kapcsolódó termesztéstechnológiában is. A reálisan elérhető mennyiség mellett az árpa esetében a felhasználási irány (hazánkban elsősorban a takarmány-előállítás, kisebb arányban a sörgyártás) meghatározó a fajtaválasztás során. A célpiac szempontjából eltérő súlyozással ugyan, de az elérhető fehérjetartalom, a hektolitersúly és a jó osztályozottságra való képesség a korszerű hagyományos fajtákban és ma már az árpahibridekben is egyaránt fontos mutató. A termesztéstechnológia intenzitása jelentős mértékben fokozódik, és a hangsúly a tavasziárpa-termesztés nagyobb kiszolgáltatottsága miatt a jóval produktívabb ősziárpa-termesztés irányába tolódik el. Számos kétsoros ősziárpa-fajta termesztésével pedig a söripar elvárásainak is meg tudunk felelni.

Az őszi árpa termesztésében a SAATEN-UNION fajtái már évek óta meghatározóak, több esetben piacvezetők. Cégünk elsősorban a termelői igényeket szem előtt tartva a hagyományosan erős, őszi takarmányárpát, őszi sörárpát és tavaszi sörárpát tartalmazó portfólióját is rendszeresen bővíti. Így Magyarország piacvezető árpafajtái mellett azok kihívói is a termékpalettánkon találhatóak, amely árpahibridjeink termelésben való megjelenésével tovább erősödik. Ezzel biztosítjuk a gazdálkodók számára, hogy továbbra is kiváló terméseredményt és magas jövedelmezőséget érhessenek el.

Az SU ELLEN gyorsan a SAATEN-UNION ősziárpa-ajánlatának mérföldkövévé és a hazai termelés első számú fajtájává vált, hiszen immár harmadik éve megzabolázhatatlan teljesítménnyel bír. Az SU ELLEN a korai és középérés határán álló, kiváló ökostabilitású, jó technológiai alkalmazkodóképességű, erőteljes felépítésű, kifejezetten aktív, egészséges levélfelületű, hatsoros típus, amely hazánk piacvezető ősziárpa-fajtájaként bizonyította, hogy csúcstermésre képes.

Agronómiai értékei, termőképessége alapján egyaránt versenyképes legújabb fajtánk a JAKUBUSÚJ. A középérésű szegmensben tapasztalataink szerint kiemelkedően stabil teljesítményt nyújtó, minőségi takarmány-alapanyagot biztosító, jól bokrosodó, kellően robusztus fajta. Mindezek mellett a JAKUBUSÚJ értékét tovább növeli kiváló télállósága és meghökkentően jó regenerálódóképessége.

Napjainkban a kalászosok termesztéstechnológiája – így az árpáé is – a fejlesztéseknek és az új hibridnemesítési eljárásoknak köszönhetően alapjaiban változik meg. A SAATEN-UNION nemesítési aktivitásának köszönhetően 2019 őszétől már két árpahibrid segíti a gazdálkodók mindennapos munkáját a stabil és az eddigieknél is nagyobb hozamok elérésében. A HEDY és az SU HYLONA nemcsak a SAATEN-UNION meghatározó árpanemesítésének legújabb képviselői és új korszakot nyitó genotípusai, hanem az európai hibridárpák magasabb termésszintjének az átlagosnál jobb beltartalmi paraméterekkel aratható zászlóshajói is egyben. Kiváló dinamikával fejlődnek, kifejezetten erőteljes a gyökérzetük és egészségesek a leveleik, amelyek ráadásul szembetűnően szélesek és vaskos szövetűek, biztosítva a kiváló termőképességet, valamint a kiemelkedően nagy fotoszintetikus felületet. Bokrosodó- és kompenzációs képességük kiváló, így a hibridárpák megszokott vetésnormája tovább csökkenthető. A jó fertilitású, nagyon nagy produktivitású kalászokban átlagon felüli ezermagtömegű, magas hektolitersúlyú szemek ülnek.

Az előzőekben említettek alapján kijelenthető, hogy ősziárpa-ajánlatunk az innovatív megoldásokat sem nélkülözi, és a hazai körülményekhez jól illeszthető, megbízhatóan teljesítő fajta- és hibridszortiment biztosítja a megoldást a termelési kihívásokkal szemben. Ne bízza a véletlenre ősziárpa-termesztési céljait, számoljon nagy teljesítményű fajtáinkkal és hibridjeinkkel. Javasoljuk, hogy válasszon ön is őszi árpát a SAATEN-UNION meghatározó kalászosnemesítési programjából, a 2019. évi ősziárpa-portfóliónkból.

Varga Gábor
termékfejlesztési vezető