Sorten-icon Fajtakereső
Képviselőink
Katalógusok
Tavaszi fajtakínálat 2024
Tavaszi fajtakínálat 2024
Őszi hibrid- és fajtakínálat 2023
Őszi hibrid- és fajtakínálat 2023
viterra® 2023
viterra® 2023
Ôszi és tavaszi takarmányborsó
Ôszi és tavaszi takarmányborsó
Összes katalógus
A nyereséges szójatermesztés feltételei egy technológus szemével

A nyereséges szójatermesztés feltételei egy technológus szemével

Napjainkban a gazdálkodás kihívásai a termelőket az eddigieknél összetettebb vetésforgó kialakítására ösztönzik, ami a növénytermesztés fenntarthatósága mellett számos agronómiai és gazdasági előnyt képes biztosítani. Az összetett vetésforgó megvalósítása ugyan elmozdulást jelent a megszokott eljárásoktól, de egyben új lehetőséget is teremt a biztonságosabb és jövedelmezőbb termelés megalapozásához. Hazai körülmények között a sokszínű vetésszerkezet megvalósításához közelebb kerülünk, ha pillangós növényeket, azon belül pedig szóját termesztünk.

Mivel számos gazdálkodónak nincs hosszú távú hazai termesztési tapasztalata a szójával, a siker érdekében sokat kell a technológiáról beszélnünk. A szója takarékos technológiával és jövedelmezően termeszthető kultúra, ám annak érdekében, hogy hosszú távon országszerte kitörési pont legyen – ne okozzon csalódást ez a csodálatos gazdasági növény –, a biztonságos termesztését elősegítő eljárások ismerete kiemelten fontos. Ne feledjük, hogy a szója nem tűri a technológiai hibákat, azokat a hazai klímán gyengén kompenzálja. A termőhelyi adottságokhoz és az évjárat sajátosságaihoz alkalmazkodó, átgondolt, következetesen alkalmazott termeléstechnológia viszont jó szóját, boldog gazdát és sikeres szójatermesztést eredményez.

A termőterület kiválasztása és előkészítése

A szójánál – a nagyobb területen termesztett kultúráinkhoz képest – számos esetben máshol van a technológiai hangsúly. Kifejezetten kulcskérdés a szójanövény biológiai igényeinek megfelelő termőhely (tábla, terület) kiválasztása, melynek összhangban kell állnia a szójanövény biológiai igényeivel. Véleményünk szerint erre több figyelmet szükséges fordítani az egyéb kultúrákhoz képest.

A hazai termelők zöme rendelkezik olyan adottságú földterülettel, ahol ez a növény jól fejlődik. Azonban a termelési potenciál kihasználása érdekében ennek megválasztásához több szempontot érdemes figyelembe venni. A gazdaság földrajzi elhelyezkedése már önmagában meghatározza, hogy milyen tenyészidejű fajtát érdemes vetni, amely az adott régióban biztonsággal beérik. A gazdaságon belüli mikroklimatikus adottságot is érdemes figyelembe venni, hiszen stabilabb klímájú helyet kell találnunk szójánk számára. Lehetőleg tagoltabb, erdő- és bokorsávokkal szegélyezett táblákat, a hajnali és az esti órákban páraképződésre hajlamosabb területet válasszunk.

A szója számára kedvező, ha a talaj pH-ja a semlegeshez közeli értékkel (pH=5,5–6,5) rendelkezik. Ha talajunk gyengén vagy közepesen savanyú, akkor a gyökérzóna pH-ját rendszeresen fenntartó, granulált formulában kijuttatott meszezéssel (ősszel és tavasszal, alkalmanként 250-300 kg/ha dózisban) javíthatjuk. Ez az eljárás a szójára nézve különösen jó hatású.

A szója a középkötött vagy laza szerkezetű talajt kedveli, amely nedvesség- és talajszerkezet-kímélő módon művelt és átlagos vagy jó humusztartalmú (Hu%=1,5-2,5). A gyenge termelési értékkel rendelkező, rossz kultúrállapotú táblákat inkább kerüljük. A szója a vetésforgóba jól beilleszthető: lehetőleg kukorica vagy kalászos után következzen. Napraforgó, egyéb maghüvelyes (takarmányborsó, zöldborsó, takarmánybab, étkezési bab, lencse, csillagfürt stb.), szálas pillangós (lucerna, vöröshere stb.), őszi káposztarepce és önmaga után ne vessük a kórtani kockázat miatt – ugyanis ezekkel a növényekkel számos közös betegségük van.

Amennyiben a helyét megtaláltuk, akkor gazdaságszinten már jó úton járunk, hiszen a szója mérsékelt ráfordításigényének köszönhetően takarékos technológiával és jövedelmezően termeszthető. A szakemberek és gyakorló gazdálkodók szerint 1,5-1,8 t/ha-os, relatív alacsony termésszintek is már könnyedén fedezik a ráfordításokat. Természetesen hazánkban ennél nagyobb produktivitás várható, és számos évjáratban 3,0-5,0 t/ha-os hozam realizálható.

Az elővetemény lekerülését követően a szármaradvány-gazdálkodást úgy végezzük, hogy a szervesanyag-tartalom növekedését segítjük. A szója elé ősszel kiművelt terület dukál, a forgatásos vagy forgatás nélküli talajművelés egyaránt megfelelő. Tavasszal jól előkészített, ülepedett, a vetés mélységében – ami 5,0-6,0 cm – tartósan 12-14 °C-os talajba vessük, ezzel elősegítve a robbanásszerű kelést.

Tőszám és sortáv

A vetőmagnorma beállítását – ha a terület adottságainak megfelelő tenyészidejű fajtát választottunk – a javasolt tőszám elérését megcélozva, a fémzárolt vetőmag használati értékének figyelembevételével végezzük el. Ez szója esetében különösen fontos, hiszen az egyes fajták (fajta- és fejlődési típusok) tőszámoptimuma eltérő lehet. Az igen korai fajták rendszerint a legmagasabb tőszámigényűek (600 000–650 000 tő/ha), a koraiak döntően közepesen magas tőszámon teljesítenek igazán jól (550 000–600 000 tő/ha), míg a középérésűek igénylik a legalacsonyabb termőtőszámot (450 000–500 000 tő/ha) az elvárt termésszintek eléréséhez.

A technológiában az alkalmazott sortávnak is nagy jelentősége van, hiszen a választott fajta fejlődési típusának megfelelően (féldeterminált, determinált) a gyors állományzáródást, a jó állóképességet, a növényállomány saját mikroklímájának kialakulását, a klímaérzékenység csökkenését, a kedvező növényápolási és növényvédelmi feltételeket kell elősegítenie. Tapasztalataink szerint a dupla gabonasortávon történő szórva vetés (gabonavető gépek, sűrű csoroszlyakiosztású vetőgépek) a szójafajták döntő többségének megfelel, tehát a növény vegetatív fejlődése és a termésképzés szempontjából a 25,0 cm-es sortáv a legmegfelelőbb. Természetesen egyes kiváló kompenzációs képességű, nagyobb habitusú fajták alkalmasak a szélesebb sortávon történő termesztésre is – ezek döntően féldeterminált fajtatípusok –, és 40,0, 45,0, 50,0 vagy akár 75,0 cm sortávon is képesek kiugróan teremni.

A széles sortávú – szemenkénti vetőgéppel elvégzett – vetések előnye a jobb talaj–mag kontaktus kialakításának köszönhetően főleg szélsőséges adottságú évjáratokban tapasztalható. Alkalmazásukkal kedvezőbb a kelési arány, jobb a kelésdinamika és lehetővé válik a mechanikai sorközművelés alkalmazása, ami költség- és környezetbarát gyomgyérítő hatása mellett a talajadottságok tenyészidőn belüli javításával – jobb levegőzöttség, több talajnedvesség és kapillaritás, tömörödöttség megszűnése, gyökértevékenység fokozása, ami olykor felér egy trágyázással – hozzájárul a kedvezőbb növényfejlődéshez. A széles sortáv hátránya viszont a későbbi állományzáródás, a felgyomosodás veszélye, a talaj erőteljesebb felmelegedése, ami fokozhatja az állomány klímaérzékenységét.

Tápanyag-gazdálkodás

A szója gyökérszimbionta mivoltából fakad, hogy kedvező körülmények között (a gümőképződést követően, 2-4 valódi leveles állapottól) nitrogénből önellátó. Ezért munkánk során kedveznünk kell a szójanövénynek, valamint a vele szimbiózisban élő Rhizobium baktériumoknak is. Ez a tény elsősorban a nitrogénműtrágya használatát befolyásolja jelentősen.

A technológiában a pótlólagos nitrogén adagolása – mérsékelt dózissal – a fiatal növények számára fontos, amit olyan műtrágya felhasználásával végezzünk, amely nem savasan hidrolizáló (bomló) tulajdonságú. A gyökérgümőnek kedvező környezetet úgy tudjuk biztosítani, ha mérsékelt mennyiségű nitrogénforrást biztosítunk (úgynevezett éheztető trágyázást végzünk: a nitrogén hatása csak 2-4 valódi levélig tart, ami a szimbiontát nitrogénkötésre készteti). Persze szükséges feltétel az is, hogy a vetőmag szójára fajspecifikus Rhizobium baktériumokkal oltott, a talajunk pedig megfelelő porozitású legyen. Jótékony hatást gyakorol a talaj szójaspecifikus oltása, ha a területen korábban nem vetettek szóját. A talaj szakszerű oltását a vetés előtt rövid időn belül vagy a vetéssel egy menetben javasoljuk elvégezni.

A szója szempontjából élettanilag fontosabb a nitrogén kijuttatásánál a megfelelő foszfor és kálium makrotápelemek alaptrágyával történő biztosítása, azaz a megfelelő NPK-arány kialakítása. Ez akkor jó, ha a komplex műtrágyánk elsősorban kálium-, másodsorban foszfortúlsúlyos, alacsony nitrogéntartalom mellett. Ez talajtípustól függően változó mennyiség, de a 3,5-4,0 t/ha termésszintre tervezve 60-80 kg/ha foszforral és 100-120 kg/ha kálium hatóanyaggal kalkuláljunk.

A mikrotápelemek közül a molibdén esszenciális (a gyökérgümők és benne a nitrogént megkötő Rhizobium baktériumok élettevékenységéhez szükséges), amely mikrotápelemeket is tartalmazó alaptrágyában vagy fejlettebb növények lombtrágyázása során adagolható.

Növényvédelem

A szója növényvédelme szakértelmet és speciális tapasztalatot igényel, amelynek során az állomány gyommentesen tartása kiemelten fontos, ugyanis erre a szója fiatalon, különösen az állomány záródásáig nagyon érzékeny. A vegyszeres gyomirtásra rendelkezésre álló hatóanyagok köre szűk, de pillanatnyilag jól megoldható pre-post, korai poszt- és poszttechnológiával egyaránt. Szélesebb sortávú vetésben van lehetőség IPM-alapelvek érvényesítésére is, a gyomirtó szerek és a mechanikai (sorközművelés) eszközök kombinálásával.

A károsítókkal szembeni fellépés előrejelzésre alapozottan, hatékonyan működik. A fajtaválasztással és a vetésforgó szervezésével a gombabetegségekkel szemben eredményesen védekezhetünk (szklerotínia, peronoszpóra, lisztharmat, alternária, diaporte stb.). A szójavetőmag gombaölő szeres csávázásához szükséghelyzeti engedély áll rendelkezésre, így a csírakori problémák a hagyományos termesztés során hatékonyan kezelhetők.

Az állati kártevők közül a levélatkák és olykor a levéltetvek különösen száraz évjáratban tudnak jelentős problémát okozni. A lepkefélék és molyok hernyói a lombozat rágásával károsíthatnak. A csíranövényt a talajban csapadékos évjáratban és szójatermesztésre évek óta használt területen a fésűslábú viráglégy lárvái (nyűvek) károsíthatják, ezzel olykor komoly kelési és tőszámproblémát okozva. A fejlődő hüvelyeken szívogathatnak a poloskaalkatúak és azok lárvái, a száraz évjáratokban minőségi és akár mennyiségi kárt is okozva. A rovarkártevőkkel szembeni fellépés ezért széles körű és fokozott figyelmet érdemel.

A közzétett részletes információkból egyértelműen kiderül, hogy a szója a figyelmes termesztő növénye. Ebben az esetben szó szerint igaz, hogy a gazda szeme neveli a vetést, ezért több alkalommal is ellenőrizzük a szója állapotát. Döntsünk az egyes technológiai elemek kapcsán megalapozottan, avatkozzunk be azonnal, ha szükséges, és ne feledjük: a szója esetében nem a ráfordítások mértéke, hanem azok időzítése és minősége határozza meg a termesztés sikerességét!

Varga Gábor

termékfejlesztő


Rövid tájékoztató a sütikről (Cookie-k)

Weboldalunkon cookie-kat használunk a tartalmak és hirdetések személyre szabásához, a közösségi média funkcióinak biztosításához és a weboldalunk forgalmának elemzéséhez . Weboldalunk használatával kapcsolatos információkat megosztjuk közösségi média felületeinken, hirdetésekben és adatelemző partnereinkkel. Partnereink összekapcsolhatják ezeket az információkat más adatokkal, amelyeket Ön megadott nekik, vagy amelyeket a szolgáltatás használata során gyűjtöttek.További részletek


A cookie egy olyan adatcsomag, ami lehetővé teszi az adott weboldalnak, hogy bizonyos adatokat nyomon követhessen, valamint növelik az oldal felhasználói élményét. Jogilag engedélyezett olyan sütiket (cookie-kat) tárolni az Ön eszközén melyek elengedhetetlenek az oldal működéséhez. Azon cookie-k működéséhez, melyek nem elengedhetetlenek az Ön engedélye szükséges. Ez a webhely különböző típusú sütiket használ. A megjelenő sütik (cookie-k) közül néhányat harmadik fél helyezett el. Bármikor megváltoztathatja vagy visszavonhatja hozzájárulását a weboldalunkon megjelenő cookie-k működését illetően. Az Adatvédelmi Irányelvekben többet tudhat meg rólunk, arról, hogy kik vagyunk, hogyan léphet kapcsolatba velünk, és miként használjuk személyes adatait. Az Ön hozzájárulása a következő domainre vonatkozik: www.saaten-union.hu A működéshez szükséges sütik a weboldal használatát segítik azzal, hogy alapvető funkciókat aktiválnak és biztonságossá teszik az oldal használatát. A weboldal nem működhet megfelelően ezen sütik nélkül. A statisztikai célú sütik visszajelzést adnak a weboldal tulajdonosának, hogy átlássa, a látogatók milyen tartalom iránt érdeklődnek az oldalon. Az adatok átadása név nélkül történik. A marketing sütik nyomon követik a felhasználót annak érdekében, hogy hirdetések megjelenítésével számukra releváns tartalmat mutassanak, ezzel értékes információt szolgáltatva a hirdetők és haramadik felek számára.

Bezárás
Egyéni cooke-beállítások.
A szükséges cookie-k olyan sütik (cookie-k), amelyek a weboldal működéséhez elengedhetetlenek.

A nem szükséges sütik (ccokie-k) azok, melyek nem szükségesek az oldal alapvető működéséhez, és a felhasználói adatok gyűjtésére használják, hirdetések vagy más beágyazott tartalom megjelénse céljából.

Google Analytics

Vállalat
Google LLC
Leírás
A Google-ból származó sütik a weboldal elemzésére szolgálnak. Általános adatokat szolgáltatnak arról, hogy a látogatók miként használják a weboldalt.
Cookie-neve
Futásidő
24h
Datenschutzerklärung
https://policies.google.com/privacy?hl=de


Bezárás