Sorten-icon Fajtakereső

találatok
Képviselőink
Katalógusok
Tavaszi fajtakínálat 2024
Őszi hibrid- és fajtakínálat 2023
viterra® 2023
Ôszi és tavaszi takarmányborsó
Összes katalógus

A fajtaválasztás kulcskérdései őszi búzában

A növénytermesztési ágazatban dolgozókat minden technológiai elem, de különösen a fajtaválasztás körüli kérdések fokozottan érdeklik. A piaci helyzet módosulása, valamint a jellemzően nagyon változatos és egyre szélsőségesebbé váló környezeti feltételek miatt szemléletváltás tapasztalható az őszi búza fajtaválasztásban és a kapcsolódó termesztéstechnológiában egyaránt.

Nagyon leegyszerűsítve a helyzetet: a termelők a környezeti feltételekhez jól alkalmazkodó, nagy termőképességű és a középtávú piaci lehetőségek között biztonságosan értékesíthető, árumag minőséget adó termelési alapot keresik a munkájukhoz.

A fajtaválasztás kérdése manapság – az előzőekben említett problémák miatt – egyre összetettebbnek bizonyul. Egyértelműen kijelenthető, hogy a változó környezet miatt legfontosabb gabonanövényünk előállításában is megújulásra, alkalmazkodásra van szükség. Napjainkban azt tapasztaljuk, hogy a fajtaváltás az elmúlt időszakokhoz képest gyorsabb ütemű, a termelők – a termesztéstechnológia intenzívebbé válásával párhuzamosan – az eddigiekhez híven előszeretettel választanak a nagy genetikai értékkel bíró, stabil, kiegyenlítetten teljesítő, a környezeti stresszorokra jól reagáló fajták közül. Sőt, a fajtaválasztás egyre komplexebb hatást gyakorol egy-egy gazdaságon belül az alkalmazott termesztéstechnológiákra is.

A konvencionális fajták után ma már hibridek is a termesztők rendelkezésére állnak, amivel új távlatok nyíltak az őszi búza termesztésében. A fajta- és hibridválasztás a termelésszervezés szakmai szempontból kritikus pontjának tekinthető. Biztató az a tapasztalat, hogy a hibridbúzák növekvő kínálata és a kapcsolódó speciális termesztéstechnológiai ajánlások együtt ma már valódi gyakorlati értéket képviselnek a hazai köztermesztésben. Szélsőséges körülmények között is megoldást jelentenek, hiszen a hibridekkel kedvező agronómiai adottságaik révén a konvencionális fajtákhoz képest nagyobb termés és jobb termésbiztonság garantálható. Egyértelmű, hogy az intenzív technológiához jó hibrid dukál, és ez fordítva is igaz!

A búza hibrideket a gyakorlatban egyre szélesebb körben felhasználva választ adhatunk a termelés során felmerülő újabb kihívásokra.

Az idei őszi szezonra kínált hibridkalászos portfólió és a hozzá kapcsolódó, részletes termesztéstechnológiai ajánlásokat bemutató SAATEN-UNION kiadvány letölthető itt.

A hibridbúzák termesztéstechnológiájának a gyakorlat számára fontos sarokpontjait bemutató, szakértői tanácsokat, termelői tapasztalatokat és eredményeket, valamint a jövőbeli fejlesztési terveket is tartalmazó videó riportok az alábbi képekre kattintva érhetőek el:

Hibridbúza-betakarítás 2017, Bácsbokod Őszi határszemle 2017, Lajoskomárom
Termelői tapasztalat 2017, Lajoskomárom Tavaszi határszemle 2018, Lajoskomárom
Hibridbúza virágzásban 2018, Püski Hibridkalászos-bemutató 2018, Hantos

A hagyományos őszi fajtákat bemutató SAATEN-UNION kiadvány letölthető itt.

Aki a kalászosok termesztése során a hibridek mellett dönt, az egy modern és hasznos termesztési rendszer mellett is dönt, és ezzel kapcsolatban a gazdálkodók is mind szélesebb körben fogalmazzák meg kedvező tapasztalataikat. Az említetteken túl további fontos szempont, hogy a választott konvencionális fajta vagy búza hibrid ne csak az adott termelési környezetben reálisan elvárható termésmennyiségre legyen képes, hanem olyan minőségre is, amellyel az árumag piacok is kiszolgálhatók.

A fajta- és hibridválasztás meghatározó szempontjainak átgondolásakor valóban évről évre joggal felmerül a termelőkben: ha bátrabb vagyok, és időnként megpróbálkozom az új és innovatív lehetőségekkel, akár másik fajtával dolgozom, talán jobban sikerült volna az év. Hosszabb távon talán valóban érdemes lenne változtatni? Erre a kérdésre nehéz megnyugtató választ adni, de az mégis biztosan kijelenthető, hogy a hazai növénytermesztési szerkezetben, amelyben az őszi búza jelentősen befolyásolja a gazdálkodás eredményességét, valóban a legjobbnak vélt megoldásokra szükséges fókuszálnunk. Az újdonságok elsajátítása és hasznos tulajdonságaik maximális kiaknázása érdekében az olykor speciális technológiai ajánlások betartására is szükség van. Kulcsfontosságú, hogy az új hibridek és fajták ütemes elterjedése érdekében a gyakorlatban kellő türelemmel, rugalmassággal és szakmai következetességgel végezzük a munkánkat.

Varga Gábor
termékfejlesztési vezető
SAATEN-UNION Hungária Kft.