Sorten-icon Fajtakereső

találatok
Képviselőink
Katalógusok
Hibridkalászosok 2019
Őszi fajtakínálat 2019
HySEED 2019
Tavaszi fajtakínálat 2019
Ôszi és tavaszi takarmányborsó
Hibridkalászosok 2018
Őszi fajtakínálat 2018
Hibridbúza technológiai ajánlások
Viterra 2018
Összes katalógus

CLEARFIELD PLUS napraforgó hibridek a még korszerűbb, még produktívabb és még biztonságosabb napraforgó-termesztés érdekében

A napraforgó-termesztés biztonságának és jövedelmezőségének növelését - a genetikai fejlődésen túl - a gyomirtás hatékonyságában rejlő tartalékok kiaknázása teszi lehetővé. A gyomirtó szernek ellenálló hibridek termesztésén alapuló gyomszabályozási technológia ezért töretlenül fejlődik egész Európában, így Magyarországon is. Az ehhez kapcsolódó napraforgó hibridek nemesítése a SAATEN-UNION részéről kiemelt jelentőségű, így hazánkban is elsőként kezdi meg azon újgenerációs, CLEARFIELD PLUS napraforgó hibridek forgalmazását, melyek a hamarosan elérhető, új gyomirtási rendszerben is alkalmazhatóak lesznek.

A már jól bevált PARAISO 102 CL és MAXIMUS HO CL hibridek mellett egyszerre két új, CLEARFIELD PLUS nemesítési vonalból származó hibrid is megjelenik az idei kínálatban. A PARAISO 1000 CL PLUS és a LUCIA CL PLUS napraforgó hibridek jellemzői nemcsak a már bevált CLEARFIELD gyomirtási technológia alkalmazását teszik lehetővé, hanem annak eddig ismert előnyei mellett egy még korszerűbb, még produktívabb és még biztonságosabb napraforgó termesztési rendszer kialakítására is lehetőséget adnak. Így a CLEARFIELD technológiát alkalmazó gazdálkodók már 2015-ben megismerhetik a termesztéstechnológia és termésbiztonság új dimenziójának egyik elemét, a CLEARFIELD PLUS hibrideket.

Fontos leszögezni azt a tényt, hogy az új, CLEARFIELD PLUS gyomirtási rendszer teljessé válásával csupán jövő évben számolhatunk, ám a fent említett napraforgó hibridek termesztéséből fakadó előnyök többségét már idén hasznosíthatjuk a gyakorlatban. A teljes CLEARFIELD PLUS rendszer valamennyi alappillérének 2016. évi bevezetése pedig az eddigieknél is hatékonyabb gyomirtási technológia alkalmazását teszi majd lehetővé.

A CLEARFIELD PLUS napraforgó hibridek a már ismert CLEARFIELD hibridekhez hasonló, genetikai alapokon nyugvó imidazolinon-ellenálló képességgel rendelkeznek, ám azoktól eltérő fiziológiai aktivitást mutatnak. Ennek hatásaként az új genotípusok az imazamox hatóanyag-tartalmú állománykezelést az eddigieknél is jobban tolerálják. Másrészről viszont a szulfonil-karbamidokkal szembeni eltérő érzékenységükből fakadóan a CLEARFIELD PLUS hibridek árvakelése a CLEARFIELD hibridekétől eltérő hatékonysággal, azokétól egyszerűbben kezelhető. Mindezek, a hagyományos nemesítési eljárásból származó előnyök teszik gyakorlati szempontból kifejezetten értékessé az új hibrideket, azok kiemelkedő produktivitása mellett.

Az új, CLEARFIELD PLUS napraforgó hibridek lehetőséget biztosítanak a technológia alkalmazására azokban a gazdaságokban is, ahol szója szerepel a vetésforgóban, de eddig tartottak a herbicid toleráns napraforgó gyomosító hatásától. A CLEARFIELD PLUS napraforgó hibridek árvakelésének gyomirtására ugyanis megfelelő hatóanyag-választék áll rendelkezésre valamennyi kultúrában, így az szójában is például a tifenszulfuron-metil hatóanyaggal eredményesen kezelhető.

A CLEARFIELD PLUS hibridek további előnye, hogy a növények aktívabban képesek feldolgozni az imazamox hatóanyaggal történő állománykezelés alkalmanként jelentkező, ugyan átmeneti, ám nem kívánatos hatásait is. Ennek a jól érzékelhető előnynek az egyik jele a kezelést követő egyenletes és töretlen növényfejlődés, amely így maradéktalanul segíti az állomány természetes gyomelnyomó képességének korai kialakulását, valamint a gyommentesség megőrzését. Ezzel együtt a CLEARFIELD PLUS hibrideknél számolhatunk a sárgulási tünetek (yellow flash) jelentős mérséklődésével vagy akár teljes elmaradásával is.

Tehát az imazamox hatóanyaggal szembeni magasabb toleranciaszint lehetőséget biztosít a hibridekben rejlő terméspotenciál maradéktalan kihasználására úgy, hogy a technológia több ponton is biztonságosabbá válik. Sőt, az így elérhető még nagyobb kaszattermés a CLEARFIELD PLUS hibridek esetében átlagot meghaladó olajtartalommal is párosul, ezzel növelve tovább a hektáronkénti jövedelmezőséget. Mindezek mellett a PARAISO 1000 CL PLUS és a LUCIA CL PLUS hibridek további, a gyakorlat számára hasznos tulajdonságokkal is rendelkeznek.

A PARAISO 1000 CL PLUS egy nagy termőképességű, középkorai érésidejű CLEARFIELD PLUS napraforgó hibrid. Stressz-tűrése és állóképessége kiváló, a meghatározó betegségekkel szemben átlagon felüli ellenálló képességet mutat. Jól kezelhető, homogén, közepesen magas állományt fejleszt. A vegetációs periódus végén a gyengén bókoló tányérok egyenletesen érnek és ütemesen betakaríthatóak. Elsősorban az átlagos vagy attól jobb adottságú termőhelyekre, hektáronként 55-58 ezer termőtő alkalmazása mellett, intenzív körülmények közé ajánljuk.

A LUCIA CL PLUS egy középérésű CLEARFIELD PLUS napraforgó hibrid. Produktivitása rendkívüli, melyet sűrítéssel még tovább fokozhatunk. Rendszerint átlagon felüli ezerkaszat-tömeggel és kiugró olajtartalommal takarítható be. Alkalmazkodó képessége a termőhelyhez és a technológiához kimagasló. Ellenálló képessége a meghatározó betegségekkel, különösen a szklerotíniával szemben kiemelkedő, ami lehetővé teszi az átlagosnál sűrűbb állomány, a hektáronként 58-60 ezer termőtő alkalmazását.

Varga Gábor

termékfejlesztési vezető