Sorten-icon Fajtakereső

találatok
Képviselőink
Katalógusok
Tavaszi fajtakínálat 2024
Őszi hibrid- és fajtakínálat 2023
viterra® 2023
Ôszi és tavaszi takarmányborsó
Összes katalógus

CLEARFIELD PLUS napraforgó hibridek a még korszerűbb, még produktívabb és még biztonságosabb napraforgó-termesztés érdekében

A napraforgó-termesztés biztonságának és jövedelmezőségének növelését - a genetikai fejlődésen túl - a gyomirtás hatékonyságában rejlő tartalékok kiaknázása teszi lehetővé. A gyomirtó szernek ellenálló hibridek termesztésén alapuló gyomszabályozási technológia ezért töretlenül fejlődik egész Európában, így Magyarországon is. Az ehhez kapcsolódó napraforgó hibridek nemesítése a SAATEN-UNION részéről kiemelt jelentőségű, így hazánkban is elsőként kezdi meg azon újgenerációs, CLEARFIELD PLUS napraforgó hibridek forgalmazását, melyek a hamarosan elérhető, új gyomirtási rendszerben is alkalmazhatóak lesznek.

A már jól bevált PARAISO 102 CL és MAXIMUS HO CL hibridek mellett egyszerre két új, CLEARFIELD PLUS nemesítési vonalból származó hibrid is megjelenik az idei kínálatban. A PARAISO 1000 CL PLUS és a LUCIA CL PLUS napraforgó hibridek jellemzői nemcsak a már bevált CLEARFIELD gyomirtási technológia alkalmazását teszik lehetővé, hanem annak eddig ismert előnyei mellett egy még korszerűbb, még produktívabb és még biztonságosabb napraforgó termesztési rendszer kialakítására is lehetőséget adnak. Így a CLEARFIELD technológiát alkalmazó gazdálkodók már 2015-ben megismerhetik a termesztéstechnológia és termésbiztonság új dimenziójának egyik elemét, a CLEARFIELD PLUS hibrideket.

Fontos leszögezni azt a tényt, hogy az új, CLEARFIELD PLUS gyomirtási rendszer teljessé válásával csupán jövő évben számolhatunk, ám a fent említett napraforgó hibridek termesztéséből fakadó előnyök többségét már idén hasznosíthatjuk a gyakorlatban. A teljes CLEARFIELD PLUS rendszer valamennyi alappillérének 2016. évi bevezetése pedig az eddigieknél is hatékonyabb gyomirtási technológia alkalmazását teszi majd lehetővé.

A CLEARFIELD PLUS napraforgó hibridek a már ismert CLEARFIELD hibridekhez hasonló, genetikai alapokon nyugvó imidazolinon-ellenálló képességgel rendelkeznek, ám azoktól eltérő fiziológiai aktivitást mutatnak. Ennek hatásaként az új genotípusok az imazamox hatóanyag-tartalmú állománykezelést az eddigieknél is jobban tolerálják. Másrészről viszont a szulfonil-karbamidokkal szembeni eltérő érzékenységükből fakadóan a CLEARFIELD PLUS hibridek árvakelése a CLEARFIELD hibridekétől eltérő hatékonysággal, azokétól egyszerűbben kezelhető. Mindezek, a hagyományos nemesítési eljárásból származó előnyök teszik gyakorlati szempontból kifejezetten értékessé az új hibrideket, azok kiemelkedő produktivitása mellett.

Az új, CLEARFIELD PLUS napraforgó hibridek lehetőséget biztosítanak a technológia alkalmazására azokban a gazdaságokban is, ahol szója szerepel a vetésforgóban, de eddig tartottak a herbicid toleráns napraforgó gyomosító hatásától. A CLEARFIELD PLUS napraforgó hibridek árvakelésének gyomirtására ugyanis megfelelő hatóanyag-választék áll rendelkezésre valamennyi kultúrában, így az szójában is például a tifenszulfuron-metil hatóanyaggal eredményesen kezelhető.

A CLEARFIELD PLUS hibridek további előnye, hogy a növények aktívabban képesek feldolgozni az imazamox hatóanyaggal történő állománykezelés alkalmanként jelentkező, ugyan átmeneti, ám nem kívánatos hatásait is. Ennek a jól érzékelhető előnynek az egyik jele a kezelést követő egyenletes és töretlen növényfejlődés, amely így maradéktalanul segíti az állomány természetes gyomelnyomó képességének korai kialakulását, valamint a gyommentesség megőrzését. Ezzel együtt a CLEARFIELD PLUS hibrideknél számolhatunk a sárgulási tünetek (yellow flash) jelentős mérséklődésével vagy akár teljes elmaradásával is.

Tehát az imazamox hatóanyaggal szembeni magasabb toleranciaszint lehetőséget biztosít a hibridekben rejlő terméspotenciál maradéktalan kihasználására úgy, hogy a technológia több ponton is biztonságosabbá válik. Sőt, az így elérhető még nagyobb kaszattermés a CLEARFIELD PLUS hibridek esetében átlagot meghaladó olajtartalommal is párosul, ezzel növelve tovább a hektáronkénti jövedelmezőséget. Mindezek mellett a PARAISO 1000 CL PLUS és a LUCIA CL PLUS hibridek további, a gyakorlat számára hasznos tulajdonságokkal is rendelkeznek.

A PARAISO 1000 CL PLUS egy nagy termőképességű, középkorai érésidejű CLEARFIELD PLUS napraforgó hibrid. Stressz-tűrése és állóképessége kiváló, a meghatározó betegségekkel szemben átlagon felüli ellenálló képességet mutat. Jól kezelhető, homogén, közepesen magas állományt fejleszt. A vegetációs periódus végén a gyengén bókoló tányérok egyenletesen érnek és ütemesen betakaríthatóak. Elsősorban az átlagos vagy attól jobb adottságú termőhelyekre, hektáronként 55-58 ezer termőtő alkalmazása mellett, intenzív körülmények közé ajánljuk.

A LUCIA CL PLUS egy középérésű CLEARFIELD PLUS napraforgó hibrid. Produktivitása rendkívüli, melyet sűrítéssel még tovább fokozhatunk. Rendszerint átlagon felüli ezerkaszat-tömeggel és kiugró olajtartalommal takarítható be. Alkalmazkodó képessége a termőhelyhez és a technológiához kimagasló. Ellenálló képessége a meghatározó betegségekkel, különösen a szklerotíniával szemben kiemelkedő, ami lehetővé teszi az átlagosnál sűrűbb állomány, a hektáronként 58-60 ezer termőtő alkalmazását.

Varga Gábor

termékfejlesztési vezető